Използвани материали

Използвани материали

Изборът на подходящ материал е изключително отговорна задача,касаеща нормалната и дълговечна работа на пружината.
Използваните от нашата фирма материали са по следните стандарти:

EN 10270 – 1 от високо въглеродна стомана

  • качество SM – за статично и средно по големина натоварване
  • качество SH – за статично и високо по големина натоварване
  • качество DM – за динамично и средно по големина натоварване
  • качество DH - за динамично и високо по големина натоварване

EN 10270 - 2 от CrSi и CrV стомани

  • термообработена в масло
  • марки CrSi - FD - за отговорни пружини с голяма дълго вечност
  • CrSi - VD - за отговорни пружини с голяма дълго вечност ,динамично натоварени .Извършена 100% дефектоскопия за микропукнатини.
  • CrSiV - FD - за отговорни пружини с голяма дълго вечност ,динамично натоварени,работещи при температура 100 – 250 оС

EN 10270 - 3 - корозионно устойчиви пружинни телове