Защитни покрития

Защитни покрития

Нашата фирма изпълнява следните покрития:

Химическа оксидация

Ел. галванично поцинковане

Антикорозионни покрития с продукти DELTA MKS

През 2010 година бе закупен лиценз от фирма Doerken MKS – Germany за нанасяне на антикорозионни покрития – Delta Tone, Delta Protekt, Delta Seal и Delta Coll, която устойчивост против корозия е няколкократно по-голяма от галваничното поцинковане.
Този вид покритие се използва задължително в автомобилостроенето и за детайли работещи директно на атмосферно влияние.