Качествен контрол

Входящ контрол на основния материал - пружинна тел по EN 10270 – 1;2;3

Входящия контрол на материала се извършва от Контрольора по качеството.
Извършва се измерване на диаметър на тела;външен оглед за наранявания,следи от корозия,разслоение и др.
При необходимост се извършват измервания на якостните качества и химичен състав в лицензирани лаборатории.

Контрол на силови параметри на пружините в диапазона 0,005кг – 5000кг

Фирмата разполага със силоизмервателни прибори чрез които се измерват силовите параметри на пружините.
Работният диапазон на приборите е съответно:
• 0кг -2кг стойност на делението 1г
• 0кг-10кг стойност на делението 20г
• 0кг -200кг
• 0кг -500кг


3D микроскоп
За измерване на линейни и ъглови размери с повишена точност.

Твърдомер HRC
Уред за измерване на въртящ момент Micro Studio – PTX 10