Корозионната защита

предпазва не само метала, но и

нашата репутация!

Това, което е възможно да се направи от тел

ние вече го правим!

Над 20 години доказан опит в

производството на пружини