Doerken MKS - Germany

През 2010 година бе закупен лиценз от фирма Doerken MKS – Germany за нанасяне на антикорозионни покрития – Delta Tone, Delta Protekt, Delta Seal и Delta Coll, която устойчивост против корозия е няколкократно по-голяма от галваничното поцинковане.
Този вид покритие се използва задължително в автомобилостроенето и за детайли работещи директно на атмосферно влияние.
img_2269penev.jpg