EN ISO 9001:2015

Пружини – Пенев ООД е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 през 2005година.
Жизнено необходимо условие за просперитета ни се явява поддържането на високо качество на произвежданите продукти и пълното удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите ни.
Качеството,това е отговорността на всеки за резултатите от неговия труд и успеха на фирмата като цяло.
Реализацията на нашата политика се осъществява,чрез осигуряване,достигане и анализ на поставените пред фирмата цели:
 • Да е водещо предприятие на българския пазар в областта на производство на технически пружини;
 • Името на фирмата да е гаранция за качеството на доставяните пружини;
 • Да гарантира доставките в оптимални срокове и на оптимални цени;
 • Да осигури безопасни и здравословни условия на труд при производството;

Политика по качеството

Жизнено необходимо условие за просперитета ни се явява постоянно високото качество на произвежданите от нас пружини и пълното удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиенти ни. Нашия девиз е:
"Качеството – това е отговорността на всеки за резултатите от неговия труд и успеха на фирмата като цяло"
и главна наша ценност е единният екип от всички служители, които непрекъснато усъвършенстват своите професионални знания и умения.

Реализацията на нашата политика се осъществява, чрез осигуряване, достигане и анализ на поставените пред фирмата цели:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ на “ПРУЖИНИ – ПЕНЕВ” ООД

 • Да е водещо предприятие на българския пазар в областта на производство на технически пружини;
 • Името на фирмата да е гаранция за качеството на доставяните пружини;
 • Да гарантира доставките в оптимални срокове и на оптимални цени;
 • Да осигури безопасни и здравословни условия на труд при производството.

За достигането на тези цели принципно се изисква:
от всеки служител
 • Да е професионалист в своята работа и да отговаря за крайния резултат от своя труд;
 • Активно да участва в разработването на предложения за повишаване на качеството на произвежданите продукти и подобряването на методите за организация на производството;
 • Да следва принципа: изпълнението на изискванията и желанията на клиента е закон.

от ръководството
 • Да осигури разбирането от целия личен състав на Политиката по качеството и да я приложи в действие;
 • Да носи отговорност за своевременното решаване на всички въпроси по управление на качеството;
 • Да изгради и развие взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците;
 • Да управлява процесите така, че евентуалните проблеми с качеството на продуктите да се предвиждат и своевременно да се въздейства за достигането на нужните параметри.
 • Постоянно да усъвършенства и подобрява системата за управление на качеството;
 • Системно да обучава личния състав, да привлича всеки за участие в усъвършенстване на процесите и да стимулира персонала за достигнато високо качество.


Политика по качеството

28.08.2015

9001-2015-bg.jpg