Услуги

Мартензитно закаляване

През лятото на 2021 беше инсталирана автоматизирана линия за мартензитно закаляване на малки метални части в контролирана атмосфера.

Капацитет на линията 100 кг/ч.