Новини

“Пружини – Пенев ООД “ изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020”

  • сряда 11 март 2020
Процедура: BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.040-0811-C01
Подобряване на производствения капацитет в "Пружини - Пенев" ООД
Бенефициент: "Пружини - Пенев" ООД
Обща стойност: 1 007 056.87 лв., от които 599 198.84лв. европейско и 105 740.97.лв. национално съфинансиране.
По проекта се предвижда да бъде закупено: Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части.

Начало: 20.02.2020 г.
Край: 20.02.2021 г.