Новини

Новини от "Пружини-Пенев” ООД

ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ

четвъртък 09 септември 2021

На 10.08.2021 г. ПРУЖИНИ - ПЕНЕВ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0280-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-0280-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000,00 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.


Начало на проекта: 10.08.2021 г.
Край на проекта: 10.11.2021 г.

Прочети още

30 години Пружини ПЕНЕВ

четвъртък 14 януари 2021

Нашата фирма отбеляза 30 годишен Юбилей през тази, така трудна и различна 2020 година.
Благодарим на всички наши клиенти , доставчици и не на последно място на нашият екип!
Без вашата подкрепа нямаше да бъдем това , което сме в момента.

Благодарим!
Продължаваме да работим и да повишаваме собствените си стандарти!

Прочети още

“Пружини – Пенев ООД “ изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020”

сряда 11 март 2020

Процедура: BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.040-0811-C01
Подобряване на производствения капацитет в "Пружини - Пенев" ООД
Бенефициент: "Пружини - Пенев" ООД
Обща стойност: 1 007 056.87 лв., от които 599 198.84лв. европейско и 105 740.97.лв. национално съфинансиране.
По проекта се предвижда да бъде закупено: Автоматична линия за термообработка за мартензитно закаляване на малки метални части.

Начало: 20.02.2020 г.
Край: 20.02.2021 г.

Прочети още