Пружини

Опънови

Диапазон на телта ф0.2 мм – ф16.00мм
Тип на ушите :
  • немско ухо;
  • английско ухо;
  • с удължени рамена;