Пружини

Усукващи

Диапазон на телта –ф0.2мм – ф8.00мм
Конфигурация на правите краища – без ограничения по осите Х, Y и Z