Новини

Новини

ИЗЛОЖЕНИЕ ХАНОВЕР 2017

вторник 14 март 2017

Заповядайте в ПАЛАТА 4 щанд А 60!

24.04.2017 - 28.04.2017

Хановер,Германия

Прочети още

Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции

сряда 21 септември 2016

Процедура за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 0.60-2.00 mm. - 1 бр;
  • Обособена позиция 2 :Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 3.00-5.00 mm. - 1 бр;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ОФЕРТА
ДОГОВОР

Прочети още

“Пружини-Пенев” ООД изпълнява проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

сряда 20 юли 2016

Процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.001-0800-C01
“Подобряване на производствения капацитет в "Пружини - Пенев" ООД”
 Обща стойност: 1 034 117.92 лв., от които 527 400.14 лв. европейско и 93 070.61 лв. национално съфинансиране.
По проекта се предвижда да бъдат закупени
Пружино-навиващ автомат с ЦПУ с диметър на телта 0.60-2.00 mm. - 1 бр;
Пружино-навиващ автомата с ЦПУ с диметър на телта 3.00-5.00 mm. - 1 бр;

Начало: 20.06.2016 г.
Край: 20.06.2017 г.

Прочети още

Изложение в Хановер

сряда 23 март 2016

Заповядайте на нашия щанд в Хановер,Германия A60 Палата 004

25.04.2016- 29.04.2016

Прочети още